Avtal för uthyrning av larmsystem och tillbehör eller köp via HomeSecure.se
ingåtts med företaget
HomeSecure ApS (CVR-nr 36424125), Havnegade 69, 5500 Middelfart.

Version 180801-01, 1 augusti 2018

PRISER:
Alla priser är noterade i svenska kronor (SEK) inkl. 25% moms.

ORDERBEKRÄFTELSE:
Beställningar bekräftas via e-post. Om det uppstår problem med leveransen, var god och kontakta oss via e-post.
Orderstatus kan följas via en länk i orderbekräftelsen eller genom att logga in på ditt konto på HomeSecure.se.

BETALNING:
Betalning kan göras med kreditkort (VISA och MasterCard). Vid uthyrning kommer startavgiften och abonnemangsavgiften för perioden fram till följande månad att debiteras. Efteråt debiteras månadsavgiften den 1: a varje månad. Vid köp av larmsystem debiteras köpesumman vid leverans.

ENDAST PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG I SVERIGE
Inköp / uthyrning av larm hos HomeSecure kräver en leverans- och installationsadress i Sverige och köparen / prenumeranten måste vara en privatperson eller ett registrerat svenskt företag.
Ett avtal kan avbokas av en förälder om bokningen görs av en person under 18 år.

LEVERANS:
Paket levereras med DHL eller liknande. För uthyrning betalas ingen frakt.
Beställningar skickas om möjligt samma dag eller påföljande dag. För förseningar, till exempel på grund av sålda varor skickas information via e-post.

ÅNGERRÄTT:
Köparen har 14 dagars ångerrätt från mottagandet av utrustningen. Ångerrätten utövas genom att ge en tydlig uppsägning via e-post till [email protected].

Ångerrätten förutsätter att den mottagna produkten returneras inom 14 dagar från uppsägningstillfället samt i originalförpackningen. Detta innebär att alla delar ska vara som nya och oanvända utan märken, repor, så att produkten kan levereras till en annan kund som ny. Om en produkt inte verkar vara ny och oanvänd eller förpackning inte kan återanvändas, kan ångerrätten utövas inom tidsperioden, men det kommer att bli ett avdrag på återbetalningsbeloppet för förlorat värde och, om nödvändigt, debiteras det belopp som krävs för att täcka avskrivningarna.

Kunden står för returkostnaderna.

RETUR PRODUKTER skickas till:
HomeSecure Returer
Agerlödavägen 5
31253 Hishult

Kom ihåg att skicka varan tillbaka i original förpackning och ta emot ett kvitto för sändningen.

När en produkt returneras, ange namn, adress och beställningsnummer som ett minimum.

Var god bifoga en "RMA-blankett" tillsammans med de returnerade produkterna. Blanketten finns i paketet eller kan beställas genom att skriva till [email protected].
Detta underlättar returprocessen och vi kan återbetala snabbare.

Avbokning kan INTE göras genom att vägra kvittot vid leverans. Personlig leverans av returprodukter endast mot tidigare överenskommelse.

Vid återkallelse återbetalas kommer inköpspriset eller månadsavgiften som debiterats. Återbetalningen sker strax efter att vi har mottagit produkten och har verifierat att den uppfyller reglerna för återkallelse.

När du returnerar en produkt skickar vi en e-post när vi har fått paketet. E-postmeddelandet ger dig information om den fortsatta processen.

GARANTI:
Genom att köpa hos HomeSecureSmart.com har du 24 månaders garanti. Genom att kräva din garanti kan du antingen få varan reparerad, byt ut, dina pengar tillbaka eller ett avdrag i priset, beroende på den specifika situationen. Garantin täcker dock inte om felet eller skadorna uppstått till följd av felaktig användning av produkten. Efter 6 månader och fram till 24 månader efter köpet är det upp till kunden att hitta fel och det måste ske inom 2 månader efter att felet har upptäckts.

Vänligen använd vår "RMA-blankett". Det är inte ett krav, men det underlättar vår processbehandling och det minskar på klagomålens utgångstid. Blanketten finns i paketet och kan beställas genom att skriva till [email protected].

REKLAMATIONER sänds till:
HomeSecure Reklamationer
Agerlödavägen 5
Hishult, Sverige

Kom ihåg att skicka produkten tillbaka i samma förpackning och ta emot kvitto för leveransen så att vi kan återbetala dina kostnader för legitimt krav.
När du returnerar varan, ange namn, adress och beställningsnummer och beskrivning av produktens defekt.

Om du har reklamerat en produkt, får du en e-post när vi har mottagit paketet.
E-postmeddelandet ger dig information om vidare bearbetning av reklamationen.

TECKNINGS BETALNINGAR
För att hyra larmutrustning hos HomeSecure måste kunden först betala startavgift och abonnemangsavgift fram till följande månad med ett giltigt kreditkort på HomeSecure.se.

Därefter avräknas den månatliga teckningsavgiften den 1:a varje månad i kalendermånaden i fråga.

Genom att logga in på ditt konto på HomeSecure.se kan du se tidigare order, priser, betalningar och fakturor samt aktuella prenumerationsuppgifter.

När du beställer ett abonnemang skickar vi fakturor och annan relevant information till din e-postadress.

KUNDENS ANSVAR OCH FÖRPLIKTELSER
Prenumeranten förbinder sig att behålla den hyrda utrustningen vid regelbunden rengöring och i enlighet med manualerna för larmutrustning.
Prenumeranten är ansvarig för skada eller förlust av den uthyrda utrustningen.
Prenumeranten står för kostnaden av nya batterier i trådlösa sensorer och andra batteridrivna delar.
Prenumeranten är skyldig att anmäla om adressändring eller ändring av e-postadress genom att använda "Logga in" på HomeSecure.se.

När prenumeranten ersätter sitt betalningskort eller om kortet löper ut, ansvarar prenumeranten för att ange den nya kortinformationen via att "Logga in" på HomeSecure.se och uppdatera uppgifterna i profilen.

Om det inte finns någon abonnemangsbetalning på grund av kortets utgång eller av andra skäl, begärs e-post att ange ny kortinformation.
Vid utebliven betalning 10 dagar efter den förtsa påminnelsen kommer ett återbetalningskrav att skickas (återbetalningsavgift 100 SEK) och uppmanas att ange ny giltig kortinformation.
Om 10 dagar med fortsatt betalning anses avtalet brytas och kommer att avslutas.
Prenumeranten måste returnera de uthyrda produkterna inom 10 dagar. Prenumeranten betalar returkostnaderna. Kunden får en faktura med ett skuldbelopp.
Om utrustningen inte returneras inom 10 dagar kommer en faktura att skickas på det belopp som ska betalas utöver värdet på den utbyrda utrustningen efter avdrag för avskrivningar.

HOMESECURES FÖRPLIKTELSER
HomeSecure ansvarar för fortsatt funktionalitet hos den hyrda larmutrustningen som motsvarar standardrätten för klagomål, inte bara begränsad till 2 år men under hela hyresperioden.
Om ett fel uppstår i larmsystemet, skickar kunden den defekta delen till HomeSecure på samma sätt som vid utövandet av reklamationer.
Kunden är ansvarig för fel och skador orsakade av kundens förhållanden, fel, felbehandling och liknande.

UPPSÄGNING
Prenumerationen kan avslutas genom att skicka ett mail till [email protected] eller genom att använda "Logga in" på HomeSecure.se.
Kunden kan säga upp avtalet med 30 dagars varsel till slutet av månaden, men tidigast efter de första 6 månaderna av avtalet har utgått.
Kunden är skyldig att returnera de hyrda produkterna inom 7 dagar efter uppsägning av avtalet. Returkostnaden betalas av kunden.

När mottagna produkter har mottagits får du bekräftelse via e-post. Om nedskrivningen av produkterna överstiger avskrivningarna (t.ex om produkterna har skadats) är det kundens skyldighet att betala skillnaden.
Om produkterna inte mottas inom 15 dagar efter det att avtalet slutförts skickas en faktura med skuldbeloppet inklusive avskrivna värde på produkterna (avskrivning är 2% per månad till 20% av det ursprungliga värdet).

Hyresavtalet kan avslutas av HomeSecure med 3 månaders varsel, men tidigast slutar efter 12 månaders hyra.

GDPR (Allmänna dataskyddsbestämmelserna)
HomeSecure skyddar personlig information i enlighet med GDPR-reglerna. Vi samlar inte in personligt känslig information, eftersom vi bara behöver namn, adress, email och mobilnummer för abonnemangsavtalet och kommunikation med kunden. Vi lagrar köp- och betalningshistorik för kundrelationen, som kunden kan se på "Logga in" på HomeSecure.se. Kundinformation lämnas inte till andra. Betalningskortinformation är inte mottagen och lagras inte hos HomeSecure, men endast hos Reepay A / S, som är en certifierad dansk betalningsservice som specialiserat sig på abonnemangsbetalningar med betalkort. Inbetalning av betalningar sker via Nets Denmark A / S (tidigare PBS).
Vi använder cookies på HomeSecureSmart.com för att ge bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Användning av cookies beskrivs under "Cookies policy".