Kom igång - Steg-för-steg installationsguide

Del 1. Öppna lådan och sätt allting på ett bord
Del 2. Ladda ner Appen och skapa ett konto
Del 3. Anslut Smart Hub till ditt Wi-Fi nätverk
Del 4. Koda sensorer och tillbehör
Del 5. Montera sensorerna och övriga enheter
Del 6. Konfigurera användare och roller
Del 7. Testa systemet och gör slutliga inställningar